مصاحبه با خدا..... - 1392-08-24 18:16:00
تـرس هایـم............. - 1392-08-24 17:42:00
بانو....... - 1392-08-24 17:33:00
دلم - 1392-08-22 18:58:00
گلهای ''حسین'' - 1392-08-22 18:36:00
گنــــــاه ........... - 1392-08-22 18:32:00
خیلیا.......... - 1392-08-22 09:52:00
- 1392-08-18 20:22:00
شماره پینوکیو - 1392-08-17 18:26:00
- 1392-08-17 09:28:00
........ کات - 1392-06-20 20:17:00
ﺩﯾـﺪﻩ ﺍﯼ - 1392-06-15 10:49:00
دوسم داری ؟ - 1392-06-11 11:57:00
اگر بیـــایی - 1392-06-10 20:08:00
زندگی - 1392-06-09 20:53:00
“داستان اسارت” - 1392-06-08 21:18:00
حرف دلش - 1392-06-08 19:41:00
آدم - 1392-06-08 19:35:00
دلم - 1392-06-08 11:32:00
نمی دانم - 1392-06-08 10:13:00
صندلي پارك - 1392-06-08 10:11:00
بی رحمانه ترین اتفاق....... - 1392-06-08 10:09:00
تملک ....... - 1392-06-07 20:24:00
نمیـــدانمـــ - 1392-06-06 21:51:00
اشـــکــ… - 1392-06-06 20:16:00
خدایـــــا - 1392-06-06 20:12:00
اطلسی .......... - 1392-06-05 20:31:00
پیشانی من .......... - 1392-06-04 20:28:00
تنهایی .......... - 1392-06-04 20:20:00
برگ پاییزی - 1392-06-03 20:19:00
دوره ی ........ - 1392-06-03 19:54:00
- 1392-06-01 15:02:00
کلاغ ..... - 1392-05-29 20:31:00
آغوشـت ..... - 1392-05-28 20:22:00
- 1392-05-27 20:18:00
سوخته ام ......... - 1392-05-23 20:29:00
گم کرده ایم ......... - 1392-05-23 20:13:00
- 1392-05-22 20:47:00
زنده ایم ..... - 1392-05-21 20:21:00
آتش زدن ....... - 1392-05-21 20:12:00
قول ....... - 1392-05-20 17:28:00
- 1392-05-20 17:26:00
رســم ِ تلخ - 1392-05-19 10:16:00
خاطرخواه .... - 1392-05-18 20:44:00
ماشین ........ - 1392-05-18 16:31:00
هوای سرد ......... - 1392-05-18 10:34:00
حکایت من ........... - 1392-05-18 10:30:00
دنیای مسخره ....... - 1392-05-18 10:26:00
ﺩﻟﻢ .......... - 1392-05-18 10:22:00
پنجره - 1392-05-17 20:49:00
حوصله ات ........ - 1392-05-17 20:42:00
هوای او…… - 1392-05-17 20:18:00
سپرده ......... - 1392-05-16 20:47:00
چقدر سخته ......... - 1392-05-16 20:18:00
“مــا” - 1392-05-15 23:16:00
دوست داشتن ......... - 1392-05-15 23:10:00
مرسوله پستی ........ - 1392-05-15 22:57:00
- 1392-05-15 22:42:00
- 1392-05-15 22:35:00
“تو” - 1392-05-15 22:21:00
سخته .......... - 1392-05-14 20:19:00
سربه هوا .......... - 1392-05-13 19:48:00
بدانیم ......... - 1392-05-12 20:10:00
سوزنبــان .......... - 1392-05-11 17:58:00
خدایا…...... - 1392-05-11 17:43:00
تنهــایـم ….......... - 1392-05-11 17:41:00
” دوری ” ............. - 1392-05-11 13:09:00
شبها ........ - 1392-05-10 20:26:00
صدا میکنم .... - 1392-05-10 20:21:00
قبول داری؟؟؟؟ - 1392-05-10 20:19:00
خدایا… ..... - 1392-05-10 20:15:00
فرق ......... - 1392-05-10 20:12:00
گاهی ........... - 1392-05-10 20:00:00
بـــــه چــــه ......... - 1392-05-09 20:14:00
اَگــــَر میدآنی .... - 1392-05-08 21:46:00
نمیدانم ............. - 1392-05-08 21:43:00
گاهــی .......... - 1392-05-08 18:17:00
دلم ........... - 1392-05-08 17:56:00
دست های خالی .......... - 1392-05-07 20:05:00
توبه ی من ........... - 1392-05-06 20:52:00
عاشقی .......... - 1392-05-06 20:35:00
به تو که ............... - 1392-05-05 23:05:00
می شنوی ؟ .................... - 1392-05-05 13:36:00
حل شده ام ........................ - 1392-05-04 12:57:00
کاش ....... - 1392-05-04 10:37:00
هی تو...... - 1392-05-04 10:34:00
می شه .............. - 1392-05-04 10:28:00
سیگار گران .......... - 1392-05-03 21:25:00
خدا را چه دیدی ................ - 1392-05-03 21:15:00
سقف لحظه هایم .......... - 1392-05-02 19:14:00
معنی دلتنگی ............... - 1392-05-02 17:36:00
اشکهایم ........... - 1392-05-02 17:22:00
دروغ ............. - 1392-05-02 17:05:00
دار .............. - 1392-05-01 18:15:00
عشق دیگر از ................ - 1392-04-30 20:47:00
درسته ....... - 1392-04-28 15:53:00
بی آنکه حس کنی ......... - 1392-04-28 10:56:00
تو دریا بودی ............. - 1392-04-26 20:46:00
یه وقتهایی ........... - 1392-04-26 20:36:00
نمی خواستم .............. - 1392-04-25 20:27:00
دیـگر تـمام شـد ............... - 1392-04-24 20:47:00
- 1392-04-23 20:45:00
تنهایی ................. - 1392-04-23 20:42:00
هر کی ........... - 1392-04-22 21:04:00
بگذار ........... - 1392-04-22 20:55:00
هرگاه ......... - 1392-04-21 20:12:00
- 1392-04-21 19:54:00
چتردلتنگی ........... - 1392-04-20 20:04:00
کاش ............. - 1392-04-19 20:26:00
انسان مدرن .......................... - 1392-04-18 20:32:00
- 1392-04-17 21:10:00
نامردی---- - 1392-04-17 08:45:00
معرفت!!! - 1392-04-17 08:40:00
- 1392-04-15 20:29:00
آتش زدن ....... - 1392-04-14 20:32:00
تورفته ای ........... - 1392-04-14 17:18:00
گوشه ........... - 1392-04-14 17:02:00
تنهــا نیستم ............. - 1392-04-14 12:33:00
نبودنت .......... - 1392-04-13 20:36:00
تنهایی ................. - 1392-04-12 20:29:00
همه .............. - 1392-04-12 20:15:00
پیاده رو خلوت ............. - 1392-04-11 21:06:00
رگ احساسم ......... - 1392-04-10 20:55:00
ببین ............... - 1392-04-10 20:52:00
دلم ........... - 1392-04-08 20:54:00
علی ....................... - 1392-04-08 20:48:00
پایان ............. - 1392-04-08 20:39:00
یکی بیاید ............... - 1392-04-07 19:33:00
هوای مردن .............. - 1392-04-07 19:28:00
شعر .............. - 1392-04-07 12:17:00
میخوام .......... - 1392-04-07 12:14:00
مترسک .............. - 1392-04-06 20:29:00
میدانم ................. - 1392-04-06 20:04:00
سوال؟؟؟؟؟ - 1392-04-05 21:06:00
عطر تو ..................... - 1392-04-05 20:58:00
عشق نافرجام ............. - 1392-04-05 20:49:00
نفس کشیدن ........ - 1392-04-05 20:30:00
مرغ عشق ...... - 1392-04-03 20:32:00
دوستت دارم ................. - 1392-04-03 20:22:00
صندلی رویا هام ........... - 1392-04-03 19:50:00
مسافر .................... - 1392-04-03 19:10:00
تورا .................. - 1392-04-03 10:56:00
می خواهمت .............. - 1392-04-02 20:15:00
هر روز صبح ............. - 1392-04-02 20:04:00
خیلی ........ - 1392-04-01 21:17:00
زندگی من .............. - 1392-04-01 21:01:00
بیا ............. - 1392-03-31 17:34:00
شب من ......... - 1392-03-31 17:30:00
کسی ............... - 1392-03-31 17:19:00
آه ............. - 1392-03-31 17:16:00
دلم که میگیرد ....... - 1392-03-31 17:03:00
خاطراتت ............. - 1392-03-31 16:58:00
دوست دارم........... - 1392-03-31 16:48:00
بعضیا ......... - 1392-03-31 09:55:00
چشمانت ........ - 1392-03-31 09:43:00
تنها .......... - 1392-03-31 09:38:00
از درد .............. - 1392-03-31 09:29:00
عشق .............. - 1392-03-29 20:27:00
این را .............. - 1392-03-28 20:23:00
گر عشق نبود ................ - 1392-03-28 20:12:00
دیروز ............. - 1392-03-27 20:35:00
این روزها .............. - 1392-03-27 20:01:00
همیشه!!! - 1392-03-27 07:38:00
قسمت ماست--- - 1392-03-27 07:31:00
میتونی - 1392-03-27 07:25:00
چقدر ............... - 1392-03-26 20:22:00
حرف تو ............. - 1392-03-26 20:05:00
خلوت من - 1392-03-26 09:23:00
پایان - 1392-03-26 09:15:00
خدایا---- - 1392-03-26 09:08:00
چرا؟ - 1392-03-26 08:55:00
شهرمن!! - 1392-03-26 08:47:00
دل تنها ........... - 1392-03-24 19:01:00
زیر میزی ............. - 1392-03-24 18:53:00
عاشق................ - 1392-03-24 16:48:00
کاش ............. - 1392-03-24 08:09:00
اعتماد .......... - 1392-03-23 20:09:00
نمیدانم .... - 1392-03-22 20:44:00
می خندم .............. - 1392-03-21 20:34:00
روزگار .......... - 1392-03-21 20:17:00
چه معنی ............. - 1392-03-18 21:21:00
رفته ای .............. - 1392-03-18 19:53:00
چقدر سخته ............ - 1392-03-18 06:57:00
این روزها .............. - 1392-03-17 21:08:00
صبر کردن ........... - 1392-03-17 18:45:00
مدت هاست .............. - 1392-03-17 18:14:00
غمگین .......... - 1392-03-17 18:09:00
دور .......... - 1392-03-17 17:54:00
کسیی که ........ - 1392-03-17 15:40:00
گاهی ................ - 1392-03-17 15:36:00
عاشقانه هایم - 1392-03-17 15:32:00
ذره ذره ..................... - 1392-03-17 15:28:00
تنهایی یعنی .............. - 1392-03-17 14:52:00
سردبودنم .............. - 1392-03-17 12:33:00
غرور....................... - 1392-03-17 11:50:00
تنبیه ........ - 1392-03-16 20:15:00
خیلی از ما ........ - 1392-03-16 20:09:00
تنهایی .................. - 1392-03-16 19:46:00
اشک ها .......... - 1392-03-15 20:06:00
عشق .............. - 1392-03-16 20:04:00
تنها کسی .......... - 1392-03-15 19:47:00
بایاد تو .......... - 1392-03-15 17:02:00
کلافه شدن ............. - 1392-03-15 16:29:00
عطرهای خوب .......... - 1392-03-15 15:42:00
قاصد .......... - 1392-03-15 15:29:00
گفتن دوستت دارم .......... - 1392-03-15 11:34:00
یک مرد ......... - 1392-03-15 11:11:00
به آمدنت .......... - 1392-03-15 11:04:00
نبودنت .......... - 1392-03-15 10:54:00
دل تنگم ........... - 1392-03-15 10:49:00
تنهایی........... - 1392-03-15 10:43:00
هرکه ............. - 1392-03-15 10:29:00
اونی که .......... - 1392-03-14 20:54:00
بس که ......... - 1392-03-14 08:46:00
دلی که ....... - 1392-03-14 08:41:00
ارزش دل .................... - 1392-03-12 20:13:00
گاهی وقتا ................. - 1392-03-12 20:03:00
سکوت ........................ - 1392-03-10 19:05:00
نگاهم .................... - 1392-03-10 17:00:00
روزهای ........... - 1392-03-10 16:34:00
نمی دانم .............. - 1392-03-10 10:43:00
غم ............... - 1392-03-08 15:17:00
تنهایی .... - 1392-03-08 15:07:00
سکوت ........................ - 1392-03-08 14:23:00
زبان بی حس .............. - 1392-03-07 20:18:00
زمان - 1392-03-07 20:15:00
خواستن.......................... - 1392-03-05 19:58:00
- 1392-03-03 16:29:00
فهم ................. - 1392-03-03 15:55:00
فرق .............. - 1392-03-03 15:52:00
تنهایی .... - 1392-03-03 08:13:00
نبودن ............ - 1392-03-02 19:44:00
بارانی ات .............. - 1392-03-02 19:39:00
خنده ............... - 1392-03-02 19:22:00
شطرنج .............. - 1392-03-02 19:15:00
خویش................ - 1392-03-02 19:11:00
تو........... - 1392-03-02 19:02:00
عشق - 1392-03-02 09:24:00
سربلند............... - 1392-02-29 20:26:00
شارژگوشییت............. - 1392-02-29 20:16:00
تنهایی .... - 1392-02-28 20:22:00
- 1392-02-28 20:17:00
- 1392-02-28 20:15:00
راه................ - 1392-02-27 16:33:00
دلم خوش نیست........... - 1392-02-27 12:25:00
- 1392-02-27 09:31:00
تنهایی .... - 1392-02-27 09:28:00
تنهایی .... - 1392-02-27 09:20:00
کنج تنهایی من ............. - 1392-02-27 09:01:00
تنهایی .... - 1392-02-24 20:20:00
بی هوا.................. - 1392-02-23 20:58:00
دل کندن ......... - 1392-02-23 19:57:00
یادت............... - 1392-02-22 19:57:00
مال دیگران..................... - 1392-02-22 19:54:00
گاهی.............. - 1392-02-21 20:27:00
- 1392-02-20 16:19:00
رسوایی.... - 1392-02-20 16:12:00
- 1392-02-20 12:09:00
دوست داشتن ... - 1392-02-20 11:29:00
آغوش.... - 1392-02-19 21:02:00
گرگ ها ی بیکار... - 1392-02-19 20:30:00
روزهای تند ..... - 1392-02-19 20:26:00
- 1392-02-19 20:17:00
زلیخا ..... - 1392-02-19 20:14:00
غرور .... - 1392-02-19 19:53:00
به تو..... - 1392-02-19 19:42:00
- 1392-02-17 20:43:00
تیتر بزرگ ... - 1392-02-17 20:41:00
لمس - 1392-02-17 20:40:00
- 1392-02-17 20:27:00
- 1392-02-17 20:25:00
تنهایی .... - 1392-02-17 20:13:00
سیب .... - 1392-02-16 20:18:00
سهراب ... - 1392-02-16 09:17:00
الفبا ...... - 1392-02-16 09:11:00
دلم................. - 1392-02-15 09:02:00
برای تو که نه ..... - 1392-02-14 20:48:00
لبخند درد .... - 1392-02-13 15:57:00
یک تکه آسمان ..... - 1392-02-13 15:49:00
کلمه عزیزم .... - 1392-02-13 15:41:00
عاشقم .... - 1392-02-13 14:50:00
هوا ... - 1392-02-13 14:45:00
شریک... - 1392-02-13 14:40:00
معتاد کامپیوتر... - 1392-02-13 14:32:00
لازمه ی عشق... - 1392-02-13 14:27:00
عشق ... - 1392-02-13 11:04:00
همدم... - 1392-02-13 10:40:00
زندگی شیرین .... - 1392-02-13 10:35:00
دوست داشتن .... - 1392-02-13 10:30:00
عاشقانه - 1392-02-12 09:53:00
- 1392-02-10 21:30:00
تنهایی ... - 1392-02-10 21:14:00
به وبلاگ خود خوش امدید - 1387-01-01 01:00:00